Проект по четене в 10 клас

Spread the love

Книжни детективи (10 клас)

Целта на тези презентации, които са финала на проекта по четене в 10 клас, е да се създаде читателски интерес към книгата, която всеки ученик избра да прочете през този срок. Учениците трябваше да накарат бъдещите читатели да действат като книжни детективи и да разберат коя книга се описва и препоръчва, като използват разнообразни улики. Представяме някои примери от работата на 10 а и 10 б клас, като се надяваме те да ви вдъхновят да четете повече! Можете да намерите всички материали в електронната библиотека на гимназията.

Нина Патерсън

 

Book detectives (year 10)

The aim of this individual reading project presentation is to make the book students selected to read at home this term interesting to other possible readers. They had to ask their audience to act as book detectives and allow them to discover which book is described and promoted, using a number of clues. Here are some samples of what the students from 10 a & 10 b came up with. We hope they inspire you to read more!

Nina Patterson