Проект по творческо писане на английски език

Spread the love

..И ми написаха разкази

Представяме в обобщен вид постиженията в края на втората част от проекта по творческо писане на английски език в 11 клас. Учениците от три класа (11 а, 11 б и 11 г) работиха по групи и създадоха 23 разказа, които развиха в малки книжки. Те също работиха и презентации, с които да представят своите разкази. Предлагаме ги на вашето внимание в електронната библиотека на гимназията и се надяваме да ги намерите достатъчно интересни, за да можем през следвашата година да ви представим и разказите, публикувани в книга.

Нина Патерсън

..And stories they wrote me

This is a summary of students’ achievements at the end of the second part of the creative writing project for year 11 students. Students from three classes (11 a, 11 b & 11 g) worked in groups and came up with 23 stories, which they developed into booklets. They also created teaser presentations to promote their stories, which we offer to you here. We hope you will find them interesting enough, so next year we can present the stories to you, hopefully, published in a book.

Nina Patterson