ФИЛОСОФСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

Spread the love

На 05.06.2020г се проведе  XXIV НАЦИОНАЛНА УЧЕНИЧЕСКА ФИЛОСОФСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „ЧОВЕК – СВЯТ”. Началото на философската конференция е поставено на 22.11.1996 г. във връзка с честването на 20 години от създаването на СУ “Епископ Константин Преславски” – Бургас под мотото “ Човек – свят” и оттогава става част от Националния календар за извънучилищните дейности на МОН.

Поради извънредните епидемиологични обстоятелства тази година конференцията беше организирана в електронна среда в MS teams.

По регламент участниците се представят със свои есета, стихотворения, разкази, разсъждения и др. по зададени теми от предходната конференция. Работите се оценяват от компетентно жури – тази година чрез онлайн формуляр – по няколко критерия: философска образованост, убедителност, оригиналност и самостоятелност. Учениците представят и защитават своите идеи.

ПГРЕ „Г. С. Раковски” е сред  традиционните участници в конференцията. В трета възрастова група – VIII – XII клас нашето училище бе представено от Елица Дианова Костадинова от 8 „е” клас и Диана Динкова Авелова от 12 „в” клас. Двете ученички прекрасно защитиха своите разработки и завоюваха заслужено място в челните тройки в секциите, в които се представиха. Темата на Диана Авелова беше – „Щастието е простата хармония между човека и живота,  който води“  – Албер Камю, а темата на Елица Костадинова беше мисъл на Джералд Даръл: „И у най-грозното и отвратително животно – както и у най-грозното и отвратително човешко същество – винаги се намират и някои привлекателни черти“.

Поздравяваме Елица и Диана, както и тяхната преподавателка по философия Дора Петкова, с достойното представяне и им пожелаваме да продължават да търсят и откриват смисъла във всичко, което ги заобикаля, да творят красиви светове, да откриват нови хоризонти.  Честито признание!