!!! ВАЖНО !!! – Указания за ДЗИ

Spread the love

У  К  А  З  А  Н  И  Я

за квесторите и зрелостниците, които ще полагат ДЗИ по БЕЛ на 01.06.2020 г.

и по Английски език на 03.06.2020 г.  в  ПГРЕ „Г. С. Раковски” (Френската гимназия)

 

В изпълнение на Заповед № РД 21-2201/ 15.05.2020г на министъра на образованието и науката, Заповед № РД 01-262/14.05.2020 и Заповед № РД 01-263/ 14.05.2020г. на министъра на здравеопазването за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 14 май 2020г до 14 юни 2020г. въвеждаме следната организация в дните на провеждане на ДЗИ:

ЗА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ:

Явете се в сградата на гимназията не по-късно от 8:00 часа в деня на изпита. Можете да използвате и двата входа към двора на гимназията – централния откъм бул. „Стефан Стамболов” и откъм ул. „Цар Симеон I“.  Влизането в сградата на гимназията ще става само от централния вход. Там ще бъдете посрещнати от служебни лица, които ще ви покажат реда за влизане в сградата. Задължително спазвайте техните указания, защото в сградата се помещават две училища и е от особена важност да се следва указаният ред.

Пред входа на гимназията ще бъдете пропуснати от квестор и служебни лица, които ще дезинфекцират ръцете Ви и ще следят за грипоподобни признаци. При съмнение за такива, ще бъде мерена температура и медицинско лице ще прецени дали зрелостникът да бъде допуснат до изпитната зала.

Ще бъдете пропускани по 1 зрелостник на разстояние 1.5 метра –  обстоятелство, което изисква дисциплина и отговорно поведение. На двора ще бъдат обозначени места за изчакване при струпване на повече зрелостници.

Зрелостниците, които се явяват на ДЗИ по БЕЛ в гимназия „Г.С.Раковски”,  трябва да се качат на III и IV етаж, където са стаите за провеждане на изпита. На всеки чин ще бъде поставена табелка с името на зрелостника.

Служебната бележка, която удостоверява, че Вие сте разпределени в тази сграда, ще трябва да представите първо на входа, а впоследствие  бъде проверена на място, в стаята, от квестор. Не забравяйте да носите документ за самоличност!

Носете си прозрачен плик (найлонова торбичка), в която да поставите лични вещи. В изпитната зала ще получите и  прозрачен плик (джоб) с вашето име, в който да поставите изключен телефона си или друго електронно устройство (часовник и пр.).

Носете лични предпазни средства –  маска,  ръкавици,  шлем,  дезинфектант. Носете си черен химикал. Няма да се допуска размяна на лични вещи по време на изпита. Можете да си носите вода.

Запознайте се внимателно със задълженията и правата, които имате, от Инструктажа за зрелостници, който трябва да  познавате предварително и чиито основни акценти ще бъдат припомнени отново преди изпита. При необходимост Инструктажа можете да изтеглите и от тук.

ЗА   КВЕСТОРИТЕ:

Квесторите, разпределени от РУО в ПГРЕ „Г. С. Раковски“, да се явят в двора на гимназията в деня на съответния изпит не по-късно от 7:45ч.  Влизането в сградата на гимназията ще става задължително с индивидуална предпазна маска (или предпазен шлем)  и дезинфекция на ръцете. По желание всеки може да използва предпазни ръкавици и да носи лични средства за дезинфекция.

В зависимост от метеорологичните условия квесторите ще получат папката с необходимите документи или на входа на училището, или във Френския център на партера по ред на пристигане, без струпване. За целта на двора ще има обозначени места, където всеки да изчака реда си за влизане в сградата на гимназията.

След получаване на папката  всеки квестор се отправя директно към залата, в която е разпределен, и изчаква пред нея да се съберат двама зрелостници, за да разкъса предпазната лента и всеки да заеме предварително определеното му място.

Не се допуска събиране на повече от 4 души пред всяка изпитна зала – двама квестори и двама зрелостници. Зрелостниците се посрещат от квесторите на място в изпитната зала и след проверка на документа за самоличност и служебната бележка се насочват към определените им места.

Във всяка изпитна зала ще бъде осигурен гел за дезинфекция на ръцете, който трябва да се използва след всяко излизане на зрелостник от стаята при влизането му обратно.

Размножените изпитни материали ще бъдат раздавани по стаите от длъжностни лица и няма да се налага движение по коридорите.

След приключване на изпита двамата квестори предават папката с всички материали във Френския център на партера, получават служебните бележки и електронните си устройства и напускат сградата на гимназията.

Можете да се запознаете с Инструктаж на квестора от тук.

ЗА УЧИТЕЛЯ КОНСУЛТАНТ НА ДЗИ ПО ЧУЖД ЕЗИК:

Няма право да използва технически средства за комуникации в изпитния ден в сградата на училището до приключването на изпита.
 Явява се в сградата, в която е разпределен, не по-късно от 60 минути преди часа, определен със заповед на министъра на образованието и науката за начало на държавния зрелостен изпит.
 Влиза в сградата на училището с маска на лицето си или друг предпазен аксесоар и с предпазни ръкавици. Предпазните средства за длъжностното лице се осигуряват от училището, в което работи.
 Запознава се с настоящия инструктаж и се подписва, че е инструктиран (инструктажът е предоставен на учителя консултант и в електронна среда в деня преди изпита).
 Изчаква в определената от директора на училището самостоятелна стая.
 Само при възникнали проблеми със записа на текста за компонента „Слушане с разбиране“ се запознава с изпитния материал непосредствено след обявяването на изпитния вариант, след което влиза в залата, в която е разпределен, и прочита текста в
съответствие с изискванията за изпълнение на компонента, след което предава листа с текста на директора на училището.
 Напуска сградата един час след началото на държавния зрелостен изпит.

Можете да изтеглите Инструктаж за учителя консултант от тук.