!!!ВАЖНО!!! за сертификат ДЕЛЕ

Spread the love

Уведомяваме всички желаещи да се явят на изпит за сертификат  по испански език ДЕЛЕ, че има нови дати за провеждане на изпита в ПГРЕ „Г. С. Раковски“, град Бургас.

 

Сесия Писмен изпит Край на записванията Нива
Юли петък, 10 юли 2020 17 юни 2020 A1,A2, B1, B2, C1
Ноември петък, 13 ноември 2020

събота, 14 ноември 2020

14 октомври 2020 A1 y A2/B1 para escolares

A1, A2, B1, B2, C1, C2

 

Кандидатите, които са платили вече за изпита могат да заявят с имейл своето желание за връщане на платената сума или за записване за някоя от новите сесии през 2020 година.

В имейла трябва да се напишат трите имена на кандидата, дата на раждане, месторождение, телефонен номер, сесия, дата и ниво, на което желае да се яви! За ново записващите се е необходимо да се прикачи банковия документ за платената сума по сметката на УН към ПГРЕ „Г. С. Раковски“.

Моля, пишете на имейл: pencheva@gre-rakovski.com