ВАЖНО нов график на учебните часове

Spread the love

Уважаеми ученици и родители,

Обучението на учениците от ПГРЕ „Г. С. Раковски“ продължава да се осъществява в електронна среда по седмичната си програма и с НОВ график:

ЧАС НАЧАЛО КРАЙ
1 9:00 9:30
2 9:45 10:15
3 10:30 11:00
4 11:15 11:45
5 12:00 12:30
6 12:45 13:15
7 13:30 14:00

 

Всички часове са по 30 мин., а междучасията са по 15 мин.