Важно!!! Заявления за НВО – 10 клас

Spread the love

Уважаеми ученици от 10 клас на ПГРЕ „Г.С.Раковски“ – Бургас

Уважаеми родители ,

Молим ви в срок до 08.04.2020 год. –  до 10.00 часа да изпратите на електронната поща на гимназията   gre_rakovski_bs@abv.bg    попълненото заявление за явяване на изпит от НВО в края на 10.клас. Ако  ученикът ще се явява на два такива изпита, трябва да попълни съответното заявление за всеки изпит. Молим ви писмото,  което ще изпратите с прикачения файл, да бъде наименувано по следния начин: трите именa/език или ИТ/клас/паралелка.

Настояваме да спазите упоменатия срок!

Благодарим ви за оказаното съдействие!

Заявление за полагане на изпит от НВО по чужд език (като Ниво Б1 е за френски, испански и италиански език, а А1 за английския език)

Заявление за полагане на изпит от НВО по информационни технологии

От ръководството