ВАЖНО! НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В ДЕСЕТИ КЛАС!!!

Spread the love

Уважаеми родители,

Както вече знаете, всички ученици, завършващи 10. клас  през учебната 2019-2020 година, трябва да се явят на две задължителни национални външни оценявания по Български език и литература и по Математика.

Освен задължителните НВО всеки десетокласник може да се яви по желание на още две външни оценявания – по Чужд език и по Информационни технологии. За явяване на Външно оценяване по желание на ученика трябва да се подаде официално заявление. За да разберем колко заявления да подготвим и на кого да ги раздадем, изпратихме на всеки ученик да попълни електронен формуляр, в който да заяви своите решения. Във формуляра недвусмислено е препоръчано попълването да става само след информиране на родителя и обсъждане на решенията с него.

Очакваме окончателните решения до понеделник, 06 април 2020г.

За справки и въпроси се обръщайте към класния ръководител на вашето дете.

Разчитаме на вашето съдействие, за да удовлеторим желанията на нашите ученици.

Формуляр за НВО по желание

 

От Ръководството на ПГРЕ „Г. С. Раковски“ – гр. Бургас