Национална електронна библиотека на учителите

Spread the love

Уважаеми учители,

Добре дошли в Национална електронна библиотека на учителите!

Национална електронна библиотека на учителите /Хранилище за електронно съдържание/ e създадена от Министерството на образованието и науката и предоставя възможност за публикуване и споделяне от педагогическите специалисти на авторски обучителни, дидактически и методически материали за работа в електронна среда – видеоуроци, обучителни програми, иновативни методики, тестове, филми, упражнения, занимателна педагогика, презентации и най-вече проекти, които са свързани както със самостоятелност при изпълнението в електронна среда, така и с изследователска, ученическа работа, любознателност, мотивиращи елементи, обратна връзка, групова и индивидуална работа, създаване и прилагане на умения и др.

Авторските материали може да публикувате по класове, по тематични направления и по вид на материала – за обучение, за самоподготовка и за изпитване.

Вие можете да изготвяте материалите самостоятелно или в екип, като е необходимо те да съответстват на държавните образователни стандарти и на учебните програми.

Доверието в най-добрите професионалисти в образованието, авторитетът на най-предпочитаните учители, педагогическото майсторство на учители от различни поколения, с различна подготовка и опит, сътрудничеството при създаване и прилагане на интегрираното знание, свързано с практиката и с нещата от живота, ще направят Националната електронна библиотека на учителите успешно място за повишаване на квалификацията на учителите и на успеха на нашите ученици.

Активно учителите могат да споделят тук своите идеи за насърчаване и повишаване на интереса и ефектите от дистанционното обучение сега, когато е единствено възможно, и после, когато ще продължи да се прилага в различни варианти на присъственото обучение в клас, при самоподготовката, при преподаването на интегрирано знание, при проектно-базираното обучение и др.

Желая ви здраве и успех!

КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ

МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Вход към библиотеката