На вниманието на родителите

Spread the love

Уважаеми родители и близки на децата,

Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.  Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на училището ни. В ПГРЕ „Г. С. Раковски” сме се спрели на две платформи, до които вашите деца имат достъп: https://gre-obuchenie.com/ и https://classroom.google.com/ . Учителите могат да използват  и други  приложения, които им позволяват бърза връзка с вашите деца и с вас самите, както и такива за видео срещи и чат. В момента са достъпни и безплатни за ползване електронни варианти на учебниците на различни издателства, образователни платформи като „Уча.се”  – https://ucha.se/  и Khan Academy – https://bg.khanacademy.org/, както и електронните ресурси на редица доставчици.    За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:

  • Осигурете на детето си налично електронно устройство и добра връзка с интернет. Ако имате проблем, моля информирайте класния ръководител и училищното ръковство, за да търсим решение за осигуряване на обучение на детето ви.
  • Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
  • Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал.
  • Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят.

Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:

  • Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им. Следете за дневния му режим, здравословното хранене и да редува работа с почивка.
  • Насърчавайте детето да бъде активно и ако има затруднения, да търси помощ от съответните преподаватели.
  • Споделяйте с децата коректна информация за развитието на епидемията и насърчавайте децата да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници и спазването на хигиенните препоръки на Нациналния оперативен щаб. Бъдете личен пример в това отношение.
  • Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

Вярваме, че разумът и интелектът ще ни изведат от тази криза. Вярваме, че доброто и обичта един към друг ще ни сплотят. Животът ни учи да се обединяваме и заедно да ставаме по-силни от изпитанията, които ни поднася.

Благодарим Ви за вниманието и разбирането на отговорността, която всеки от нас носи, за да защити живота на децата, своя живот и живота на всеки един около нас!

Училищно ръководство на ПГРЕ „Г. С. Раковски” – Бургас