ПГРЕ „Г. С. Раковски“ в извънредната ситуация

Spread the love

Уважаеми ученици, родители, колеги,

Обявеното извънредно положение откри извънредни възможности за учителите и учениците от ПГРЕ „Г. С. Раковски“. Вече три дена те работят дистанционно и за мнозина тези три дни се сториха като тридесет заради проявената активност и инициативност от страна на всички участници в учебния процес.

Гимназия „Раковски“ е училище с почти 900 ученици и над 60 учители, което прави координацията и контрола много трудни. Тъй като всеки пряко ангажиран с учебните дейности е на различно ниво на дигитална компетентност, беше почти невъзможно едновременно всички да заработят по един и същи начин и в едно темпо. Затова беше дадена свобода да се използват онези инструменти, които учителите най-добре познават, и постепенно да се върви към усложняване и обогатяване на опциите. За тази цел беше изработен формуляр, в който всеки учител отбеляза как възнамерява да работи със своите ученици. На базата на събраната информация колегите по ИТ се разпределиха кой на кого и по какъв начин ще помага при възникване на проблеми. Тази информация беше предоставена на учителите в групата им в Messenger.

Още първият работен ден по новия модел – 16 март – започна доста преди официално обявения час. Двата предходни почивни дни бяха изпълнени с трескава подготовка за работа при новите условия. Всеки търсеше достъп и връзка с колегите и учениците, на които преподава. Първоначалните намерения на ръководството да се тръгне от асинхронно обучение и постепенно да се върви към синхронни дейности в реално време не се оправдаха. Резултатите още първия ден надскочиха всякакви очаквания. Почти всички преподаватели и ученици се свързаха, като използваха основно групи на класовете в Messenger, Viber  и Skype. По-голямата част от учителите вече бяха изпратили материали на своите ученици на електронните пощи или във виртуалните класни стаи в Гугъл. Същевременно в групата на учителите непрекъснато вървеше обмяна на информация за идеи за работа и за възникващите проблеми. Колегите специалисти по ИТ през целия ден консултираха учителите както онлайн, така и по телефона. Двата формуляра от първия ден – за активността на учениците и за дейностите на учителите – показаха много добри резултати. Най-важното е, че всички учители и ученици имат достъп до Интернет и разполагат с поне едно устройство за връзка – настолен компютър, лаптоп, таблет или телефон. Този факт значително улесни работата на ръководството по координацията и контрола, въпреки че имаше известно притеснение и лутане. Това обаче е разбираемо и обяснимо при създалата се ситуация.

Във вторник активността не спадна. Колегите бързо започнаха да се ориентират основно към две учебни платформи – Мудъл и Гугъл класрум. Увеличиха се опитите и за видеоконферентна връзка в Дискорд и Скайп. Самите ученици подсказваха на учителите си какво биха могли да използват за по-ефективна комуникация. Една група учители реализираха видеоконферентна връзка чрез Zoom, което ги мотивира и те да се опитат да инициират подобна дейност с учениците си. Отзивите на учителите са, че учениците активно се включват в учебните дейности, предават домашни работи, правят упражнения, задават въпроси, проявяват интерес и желание за работа по бъдещи проекти. Естествено, не всичко върви безпроблемно. Основните затруднения за някои от учениците са да успеят да  съхранят в компютъра си файл, документ, както и да създадат такъв. Според други колеги учениците срещат затруднения при изпращането на работите си в Classroom. „Затрудняват се все още как да изпращат заданията , но мисля, че е това е преодолим проблем“ – споделят няколко колеги. В края на деня препоръките на Директора бяха да се поставят акценти основно върху затвърждаване на взетия в училище материал, като се правят повече упражнения, а не да се изпитва чрез тестове или да се преподава нов материал.

През третия ден дистанционната форма на обучение вече не събужда сериозни опасения у никого. На този етап от процеса всички ученици от гимназията работят в средата на Google. (общ брой ученици 888). 27 учители са създали близо 90 виртуални класни стаи – всяка паралелка е включена в няколко класни стаи. Във виртуалните стаи са вписани всички ученици. Работят по зададени теми, предоставени са им материали за самоподготовка. Поставени са задачи. Услугата пести време и хартия, като позволява лесно създаване на курсове, разпределяне на задания, организиране и комуникация.

В платформата Мудъл през първите три дни на дистанционно обучение са създадени 68 курса от които 58 се използват активно. 979  ученици и учители имат регистрация в платформата. 599  потребители са били на платформата през последните 72 часа През целия ден от 9 до 20 ч има средно по 20 ученици, които активно работят, а в по-натоварените часове достигат до 60-65.  На платформата учениците четат поставени учебни ресурси от преподавателя, правят упражнения под формата на задание /домашна работа/ за оценяване от преподавателя, компютърни интерактивни тестове и куизи, където са оценявани от компютъра и получават обратна връзка за направените грешки. Учениците имат достъп и до мултимедийни ресурси, подбрани от преподавателите. Работи се и по обучението на преподавателите. Очакваме те да създадат и дискусионни форуми на платформата, където да бъдат обсъждани казуси и да се изказва мнение по темите от учебното съдържание. Има специален курс за преподаватели, в който са записани 37 учители. Там имат достъп до различни документи за ежедневна употреба и попълване на отчети. Предложени са линкове до подходящи учебни ресурси и всички имат възможност да направят своя принос. Има и видеоуроци за работа с Мудъл и Гугъл класрум, които всеки ден се обогатяват.

В следващите няколко дни ще търсим активно обратна връзка с учениците и родителите, за да повишаваме ефективността на учебния процес. Разчитаме родителите да проявят разбиране и да подкрепят учителите и най-вече своите деца в опита на всички дните под карантина да бъдат изпълнени със смислени и полезни дейности. Ще бъдем благодарни на всички родители, ако споделят своите впечатления и направят добронамерени предложения за работата през предстоящия период. Това всеки родител може да направи чрез електронния дневник, където може да се свърже с класния ръководител на детето си, или да пише на пощата на гимназията gre_rakovski_bs@abv.bg

Тридневният ни опит доказва, че заедно можем повече. Ще продължим да информираме всички заинтересовани страни за усилията на учителите и ръководството на ПГРЕ „Г. С. Раковски“ да даде шанс на всички ученици да работят активно и пълноценно за собственото си развитие.

 

От ръководния екип на ПГРЕ „Г. С. Раковски“