На вниманието на учениците, родителите и колегите от ПГРЕ “Г.С.Раковски”!

Spread the love

Скъпи ученици, уважаеми родители и колеги,

С въвеждането на извънредното положение поради разпространение на коронавирус се затварят всички училища на територията на страната и се  налага училищната система да предприеме бързи мерки за поддържане на обучението и за осигуряване на активна комуникация между учители, ученици и родители, считано от 16.03.2020 г.

Училището ще бъде затворено за дълго време и постепенно ще преминем към дистанционно обучение. На този етап, учителите няма да преподават нов материал, ще се задават упражнения, домашни работи, ще се решават тестове, ще има сесии по скайп, всеки преподавател ще постъпи както прецени. По преценка на преподавателите може да се преподава и нов материал.

Нека всички ученици, които нямат регистрация на платформата https://gre-obuchenie.com/  да се регистрират. Ако имате технически затруднения за регистрацията, пишете на:

8 и 9 клас – г-жа Евгения Младенова ev_ml@abv.bg    

10 клас – г-н Николай Николов nicolov.nicolay@gmail.com

11 клас – г-жа Нора Кондева slynce9394@gmail.com

12 класг-жа Росица Пенчева rosi.pencheva@gmail.com

Основните средства за връзка и работа с вас ще бъдат платформата Мудъл, Google Classroom, групите във Viber, Messenger и групови имейл адреси.

Всеки ученик е длъжен, съобразявайки се с предметите за всеки ден от седмицата, да се запознава и да изпълнява заданията, които конкретният преподавател е възложил.

Учебният ден ще е с начало 9:00 и край 15:00. Очаквайте вашите преподаватели да се свържат с вас, проверявайте електронната си поща, курсовете в платформата https://gre-obuchenie.com/ и социалните мрежи.

Учебните часове ще продължават да се вписват в електронния дневник, както и да се поставят оценки.

Всеки учител сам ще определи времето и начина на предаване на домашни работи и проекти.

С повечето от вашите преподаватели вече имате изградени онлайн среди за споделена работа. Потърсете съдействие от вашите класни ръководители, за информация относно това, как ще се провеждат упражненията с тези учители, с които нямате установени онлайн  контакти.

Призоваваме родителите да ни съдействат като следят за изпълнението на поставените задачи на учениците.  

Ето и линк към списъка с преподавателите и начините по които ще комуникират с вас. https://docs.google.com/document/d/18aPbI9vB3paxfsEbRynVhPgjLxUkizW4PcmHqvCcm-Y/edit?usp=sharing