ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Spread the love

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Апелирам за Вашето съдействие, а именно:

  • Изпращайте на училище децата си само ако са здрави.
  • При възможност осигурете на децата си мокри кърпи, вода, храна и личен дезинфектант за ръце.
  • Напомняйте на децата си да спазват лична хигиена, да си мият по-често ръцете, да не си разменят храни и напитки и да ползват личните си пособия.

В изпълнение на заповед на  Министъра на образованието и науката и заповед на Кмета на община Бургас в Гимназия Раковски се предприемат всички мерки свързани с превенция, опазване и здравето на нашите деца. В тази връзка от днес (12.03.2020г.) започнахме да проверяваме температурата на всички наши ученици и да ги проверяваме на входа на училището за симптоми на респираторни заболявания. Това създава затруднения, тъй като технологичното време, с което разполагаме след приключване на учебните занятия на ПМГ „Акад. Н. Обрешков“ е по-малко от 30 мин. За това време днес 12.03.2020г. медицинските лица и дежурните учители не успяхме да измерим температурата на близо 800 ученици. За това Ви молим за разбиране, че учебния процес закъсня и на учениците се наложи да чакат в двора на училището.

Ще направим всичко, което е по силите ни, за да оптимизираме организацията. Но молим за Вашето съдействие и разбиране по всички въпроси свързани с пропускателния режим и измерването на температурата при влизането на децата в училище.

Ще бъдем много благодарни за Вашето съдействие!

Радостина Георгиева

Директор на ПГРЕ „Г.С.Раковски”