Отново на училище

Spread the love

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ!
СГРАДАТА НА ПГРЕ „Г. С. РАКОВСКИ“ Е ГОТОВА ДА ВИ ПОСРЕЩНЕ СЛЕД ПРОДЪЛЖИТЕЛНАТА ВАКАНЦИЯ. ВСИЧКО Е ПОЧИСТЕНО ОСНОВНО И ДЕЗИНФЕКЦИРАНО С ПРЕПАРАТИ.

Уважаеми колеги,
утре 12.03.2020 г. е необходимо да се създаде прецизна организация за пропускателния режим на учениците. В тази връзка разчитам на всички вас да проявите разбиране, търпение и окажете необходимото съдействие.
КАКВО Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ НАПРАВИ ( СЛЕД ПОСЛЕДНО ДАДЕНИТЕ НИ УКАЗАНИЯ):
1. Необходимо е всички да дойдат на работа по-рано- МИНИМУМ 20-30 минути
2. ДЕЖУРНИТЕ УЧИТЕЛИ И ОХРАНАТА ДА ОКАЗВАТ СТРИКТЕН ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ ПРЕЗ ЦЯЛОТО ВРЕМЕ.
3. СЪДЕЙСТВАТ НА МЕД.ЛИЦЕ ЗА ИЗМЕРВАНЕ ТЕМПЕРАТУРАТА НА ВСЕКИ ЕДИН УЧЕНИК
4.На всеки ученик да се обърне специално внимание като се измери неговата температура и при установяване на ученици с температура над нормалната, те да бъдат връщани за лечение.
5.ПО ВРЕМЕ НА МЕРКИТЕ И МЕЖДУЧАСИЯТА да не се допускат родители и външни лица в сградата на училището. Създава се друга организация за посещение при технически сътрудник и друг персонал.
6. Да се изпълняват всички санитарни мероприятия и се спазват мерки, описани в издадените заповеди от МОН и Министерството на здравеопазването.
7.Незабавно информиране на учениците и родителите чрез изградените ни социални мрежи на ниво училище и класове.