Открит урок по История и цивилизации на тема: „Начало на организирано националноосвободително движение“

Spread the love

На 18.02.2020 г. в ПГРЕ „Георги Стойков Раковски“ беше проведен открит урок по История и цивилизации на тема: „Начало на организирано националноосвоодително движение“ с учениците от 10 „Г“ клас. Гости на мероприятието бяха г-жа В. Камалиева – старши експерт от РУО-Бургас, г-жа Георгиева – Директор на ПГРЕ „Г.С.Раковски“, преподаватели по История и цивилизации от бургаски училища.

Урокът имаше за цел чрез разнообразни методически похвати да представи идеите и дейността на Георги Стойков Раковски като основоположник на организираното националноосвободително движение.  Урокът условно беше разделен на две части. Първата част беше разработена по иновативния подход  Обърната класна стая, използван в часовете по история и цивилизации. Учениците предварително бяха получили задание в платформата Google Classroom да се запознаят с житейския път на Г. Раковски. Заданието включваше и тест за самопроверка на наученото. Предварително десетокласниците бяха разделени на групи, всяка от които трябваше да проучи различните страни от дейността на революционера и да изработи кратки презентации за това. В хода на самия урок (втората част) бяха използвани разнообразни методи – лекция, беседа, дискусия. Учениците имаха възможност да се запознаят с плановете на Г. Раковски чрез аудиофайл от Е- учебник, след което им бяха поставени задачи за работа с исторически документи и исторически карти.

За края на урока беше планиран интерактивен тест с образователното приложение Kahoot за проверка на усвоеното в часа.

Последва конфериране на часа с участието на всички присъстващи гости. Те споделиха своето удовлетворение от видяното и поздравиха преподавателя за интересните идеи и проявения професионализъм.