Седмо национално състезание по английски език LONGMAN COMPETITION

Spread the love

Уважаеми ученици,

Състезанието по английски език Лонгман ще се проведе в събота, 25 януари 2020 г., в сградата на ПГРЕ „Г. С. Раковски”

от 9:00 часа за ниво В1;

от 9:30 за ниво С1;

от 10:00 за ниво В2 и

от 11:00 часа за ниво А2.

Всички участници трябва да бъдат в стаите 10 минути преди започване на състезанието, като носят син химикал и документ за самоличност.

Вижте списъци с разпределението по стаи. Те ще бъдат поставени и на информационното табло на партера.

Желаем успех на всички участници!