Мерки и дейностите по безопасност на движението по пътищата през зимния сезон

Spread the love

УВАЖАЕМИ  УЧЕНИЦИ  И  РОДИТЕЛИ,

Във връзка с мерките и дейностите по безопасност на движението по пътищата през зимния сезон, включително празнични и ваканционни дни, с цел превенция на пътнотранспортния травматизъм ви приканваме да се запознаете с препоръките за вашата безопасност: тук