„ОБЪРНАТИЯТ КЛАС“ В ПГРЕ „Г. С. РАКОВСКИ“ – УЧЕНЕ ЧРЕЗ СПОДЕЛЯНЕ НА ЗНАНИЯ И ОПИТ

Spread the love

На 26 ноември 2019г. в Залата за тържества на ПГРЕ „Г. С. Раковски“ се проведе информационна среща с ученици и родители в присъствието на представители на РУО – Бургас и журналисти по повод участието на гимназията в националната програма „Иновации в действие“ и развитието на училището като иновативно.

На срещата присъстваха ученици от осми и девети клас, пред които беше представен методът „Обърната класна стая“, с прилагането на който гимназията защити правото си да бъде включена в Националния регистър на иновативните училища.

Вече втора година учители, които преподават в двата випуска, разработват най-малко 10% от своите уроци, като прилагат иновативния подход. Своя опит те имаха възможност да споделят по време на двете мобилности, проведени през месец октомври, със свои колеги от езиковите гимназии в Ловеч, Видин и Ямбол. На настоящата среща тяхната работа беше популяризирана с цел повече ученици и учители да се включат в разработваната иновация.

В началото, след кратко приветствие на Директора на гимназията госпожа Радостина Георгиева,  Елена Кирова запозна накратко присъстващите с целите на Националната програма за иновативните училища. След това господин Николай-Николов – координатор на проекта – представи същността на метода „Обърнат клас“. Присъстващите изгледаха кратък видеоклип на час по БЕЛ в осми клас, проведен в езиковата гимназия в Ловеч по метода „Обърната класна стая“, а след това чрез друг забавен видеоклип затвърдиха знанията си за иновативния метод. Накрая господин Николов беше подготвил кратък интерактивен тест с приложението Кахут, с което желаещите показаха какво са разбрали и запомнили от проведената среща.

Участниците в срещата се разделиха с обещанието да разкажат за наученото на своите съученици и колеги и да се включат активно в дейностите за продължаване и разширяване на иновацията, за да се превърне ПГРЕ „Г. С. Раковски“ в желана територия за повече ученици.