Подготовка на проект по програма Еразъм+, Ключово действие 1: Образователна мобилност за граждани

Spread the love

До:

Учителите по ЧЕ и всички които имат ниво В2 по един от изучаваните езици в гимназията.

Предмет на публикацията:

Проучване на желанията и нуждите на учителите от ПГРЕ „Г. С. Раковски“ за участие в проект по програма Еразъм+, Ключово действие 1: Образователна мобилност за граждани, Проекти за мобилност на учители и друг училищен персонал в областта на училищното образование.

Работно заглавие на проекта:

Дигитални технологии и активно обучение  – създаване на общност за учене и образование

Условие за участие: участниците трябва да владеят един от изучаваните ЧЕ в гимназията /минимално ниво B2/

Преподавателите се ангажират да:

  • участват в структурирани курсове или учебни мероприятия в чужбина с цел подкрепа за професионалното развитие на учители, ръководители на училища и друг персонал в системата на образованието.
  • да изберат подходящ курс в чужбина, установят връзка с провеждащата организация и получат покана
  • да направят отчет според изискванията на програмата след приключване на мобилността

Забележка:

Тематиката на курсовете трябва да отговаря на тематиката на проекта. Очаква се да са в областта на използването на дигиталните технологии в обучението, използване на подходи за активно обучение, метода на Обърнатата класна стая. Обученията трябва да са съобразени със спецификите на предмета, който учителят преподава, а във връзка с приоритетите на програмата, с предимство трябва да са курсове свързани с включващото обучение.

Продължителност на курса – 1 седмица /по изключение 2/ и стойността да не надвишава 700 Е

Началната дата на проекта следва да бъде между 1 юни и 31 декември 2020г. Продължителност 12 или 24 месеца.

 

Участниците в проекта получават:

  • подкрепа при избор на курс и установяване на връзка с провеждащата организация
  • покриват се разходите за транспорт, разходи за лица със специални потребности, извънредни разходи
  • индивидуална подкрепа /в зависимост от страната на мобилността/ и продължителността на обучението