РАБОТНА СРЕЩА В ПГРЕ „Г. С. Раковски“ по програмата на МОН за иновативните училища

Spread the love

На 4.10.2019г. ПГРЕ „Г. С. Раковски“ – Бургас беше домакин на работна среща на учители от ПЕГ „Екзарх Йосиф I“- град Ловеч и ГПЧЕ „Йордан Радичков“ – град Видин по програмата на МОН за иновативните училища. Целта на тази среща беше не само обмяната на добри практики, но и подкрепа на колегите от училище, което все още няма статут на иновативно, да развият своите идеи и да кандидатстват за включване в системата на иновативните училища в България. Участниците в срещата се запознаха с иновациите на партньорите и споделиха своя опит в изполването на разнообразни електронни ресурси в учебния процес по различни дисциплини.

В началото на срещата Директорът на ПГРЕ „Г. С. Раковски“ г-жа Радостина Георгиева приветства гостите и представи накратко гимназията, след което г-н Н. Николов обясни същността на метода „Обърнат клас“.

Г-жа Пепа Якимова – преподавател по френски език – разказа как на практика е прилагала метода през изминалата учебна година в часовете по френски език. Своеобразно продължение на нейното изложение беше експозето на г-жа Красимира Войнова – преподавател по история – последвано от презентацията на г-жа Вера Владова и г-жа Златина Меранзова, които споделиха опита си от проведен интересен интердисциплинарен урок, при който ученици, изучаващи френски език, представят информация на италиански език и обратно – ученици, изучаващи италиански език, комуникират на френски в реалистична комуникативна ситуация.

След кратка кафе пауза г-н Н. Николов запозна гостите от Ловеч и Видин с възможностите на учебната платформа Мудъл за оптимизиране на учебния процес. Всеки участник имаше възможност самостоятелно и на практика да се убеди, че разработването на уроци и тестове в електронната платформа, макар че първоначално изисква сериозна инвестиция на време, впоследствие може да улесни значително възприемането и затвърждаването на учебния материал. Събирането и организирането на разнообразни образователни ресурси, форумите за комуникация, възможността всеки да има достъп до важната информация независимо от времето и пространството превръщат Мудъл в незаменим помощник на всеки учител и ученик – това разбраха всички участници в краткото, но ефективно работно ателие в компютърната зала.

Програмата на деня завърши с посещението на два открити урока – по английски език и по испански език – при които г-жа Нина Патерсън и г-жа Росица Пенчева демонстрираха как се работи по метода „Обърнат клас“. Всички гости бяха впечатлени от професионализма на преподавателите, от атмосферата в часовете и си тръгнаха удовлетворени от наученото през изминалия ден. Представеното от екипа учители, които работят активно по иновацията в гимназията, беше първата крачка по разпространението на иновативните дейности извън пространството на училището. За постигането на устойчивост в резултатите предстоят нови срещи за споделяне на интересни идеи и практики.