Свободни работни места!

Spread the love

Профилирана гимназия за романски езици „Г.С.Раковски“-гр. Бургас търси следните педагогически специалисти, които да се присъединят към професионалния и екип:

  1. Учител по български език и литература – Една щатна бройка
  2. Учител по физика – 1/2 щатна бройка
  3. Учител по география – Една щатна бройка
  4. Учител по физическо възпитание и спорт – Две щатни бройки
  5. Учител по музика – 1/2 щатна бройка
  6. Учител по италиански език – 1/2 щатна бройка
  7. Учител по философия – 1/2 щатна бройка
  8. Учител по история и география – Една щатна бройка

Подаването на документи ще се извършва само по електронен път, чрез настоящата форма за кандидатстване.

Срок за подаване на документи от 10.07.2019г до 28.08.2019г
Интервю с кандидатите за обявените работни места ще се проведе на 03.09.2019г
Всички кандидатствали ще получат и мейл с часа и мястото на провеждане на интервюто.
За допълнителна информация:
Имейл на Гимназията: gre_rakovski_bs@abv.bg
тел. на Директора: 0879009812.

Кандидатствай за обявените позиции!