Връчване на дипломи за завършено средно образование!

Spread the love

Уведомяваме всички ученици от Випуск 2019, че раздаването на дипломите за завършено средно образование ще се проведе на 19.06.02019г. в залата за тържества на гимназията по график както следва:

От 14:00 часа – 12а, 12б, 12в – всички паралелки с изучаване на френски език

От 15:30 часа – 12г, 12д, 12е, 12ж – всички паралелки с изучаване на испански и италиански език

Дипломите се получават лично срещу подпис или чрез представяне на нотариално заверено пълномощно. Тези, които не могат да присъстват на посочената дата, могат да получат дипломите си в удобно за тях време от канцеларията в рамките на нейното работно време.

от ръководството