ПГРЕ сред първите европейски eTwinning училища!

Spread the love

Новото признание дойде с писмо от Европейската Комисия в  Брюксел, придружено от плакет със знака на европейските eTwinning училища.

ЕTwinning училищата са лидери в света на eTwinning. Училищното ръководство и учителите им са наясно с важността и ценностите на eTwinning и го правят част от политиките, практиките и професионалното развитие на училището.

В eTwinning училищата учителите работят заедно, за да споделят своите силни страни и да осигурят по-широк и по-богат образователен опит за всички.

ЕTwinning училищата са пример: те вдъхновяват и напътстват другите училища да достигнат нивата, които самите те са достигнали. По този начин те гарантират, че обещанието за промяна в образованието се спазва, и че младите хора, за които носят отговорност, са възпитавани така, че да станат по-добри хора, по-добри ученици и по-активни граждани.