Ден на отворените врати Административен съд Бургас

Spread the love

За пета поредна година  учениците от ПГРЕ“Г. С. Раковски“ се включиха в отбелязването на Деня на Конституцията . На 16 април  40 десетокласници  гостуваха на  Административен съд Бургас, където получиха  възможност да се запознаят с историята, дейността и структурата на съда, да разгледат сградата на съдебната палата, да научат повече за възможностите за предоставяне на съдебно-административни услуги и информация.
В кабинета на председателя на съда,  съдия Йосифов представи накратко работата на и спецификата на Административен съд. След това учениците посетиха деловодството, където научиха, че Административният съд е специален съд, който разглежда жалбите на гражданите срещу актовете на административните органи и е арбитър в спорове между страни по различни казуси. Видовете дела в административния съд са разделени цветово в бели и червени папки.
С голям интерес учениците проследиха хода на административен съдебен процес, ръководен от съдия Александрова.
Посещението в Административен съд завърши със  състезание по право, подготвено съвместно от преподавателя по Етика и право госпожа Иванова и Административен съд,   между отборите на десетите класове,  посветено на 140 годишнината от приемане на Търновската конституция.
Всеки отбор отговори на три въпроса свързани със съдебната власт . Отговорите на учениците бяха оценявани  от компетентно жюри в състав съдия Йосифов и съдия Бъчварова.
Победителят в оспорваното състезание бе определен със допълнителни въпроси. Това бе отбор Адвокати от 10 в клас. Втори останах отбор Червена тога  от 10б клас, а  на трето място  зае отбор Съдебни заседатели – 10 д клас.