АНКЕТА ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

Spread the love

Уважаеми ученици,
с тази анкета искаме да научим от вас малко повече за вашите интереси и дейностите, в които сте участвали в извънучебно време и които не са част от учебната програма в училище. Вашите отговори ще ни помогнат да предложим занимания, съобразени с интересите на учениците и възможностите на училището, които да допринесат за включването на повече ученици в предпочитана от тях извънкласна дейност с цел развитие на техните способности.
Анкетата не е анонимна, тъй като след идентифициране на вашите потребности, на учениците, заявили желание за участие в клуб или дейности по интереси, ще бъдат дадени заявления за включване в съответните извънкласни форми, организирани от ПГРЕ „Г. С. Раковски“.

анкета