2019-2020

Spread the love

Справки и отчети:

Отчет за активността          – попълва се ежедневно

Отчет за дейността              – попълва се ежедневно

Отчет за дейността – ИФО   попълва се от тези, които работят с ученици на индивидуална форма на обучение

Справка за работа в електронна среда

Завление за отпуск за периода 13 – 16 април

Дейности в периода 13-16 април – попълва се от всички, които са предвидили дейности с учениците в този период

Лекторски часове – формулярът се попълва от всички, които реално са провели лекторски часове, като всеки може да види лекторските часове от таблицата

Заявление за платен годишен отпуск – формулярът се попълва от всеки, който желае да ползва отпуск, след съгласуване с г-жа Георгиева. Справка за брой дни отпуск можете да намерите в таблицата.

Май – месец на Учителя в ПГРЕ „Г. С. Раковски“ – моля, попълнете предвидените празнични уроци, презентации, концерти и други различни инициативи и виртуални събития.

Месечни задачи – месец Май

АНКЕТА за удовлетвореност от дистанционното обучение в ПГРЕ „Г. С. Раковски“ 27 – 30.04.2020:

Резултати от анкетата с родителите и мнение и препоръки

Резултати от анкетата с учениците и мнение и препоръки

График за провеждане на родителски срещи

График за провеждане на изпитите за промяна на оценката

Педагогически съвет (онлайн)

ЗАПОВЕД Квестори – ДЗИ Български език и литература 1.06.2020г.

ЗАПОВЕД Квестори – II ДЗИ 3.06.2020г.

ЗАПОВЕД Консултанти

Месечни задачи – месец Юни

Акета относно обучението в онлайн среда – 22.06.2020г.

За ПС – 1.07.2020г.: онлайн

Дневен ред

РЕЗУЛТАТИ ГОДИШЕН УСПЕХ

РЕЗУЛТАТИ от ДЗИ

   – РЕЗУЛТАТИ ОТ ФИНАЛНА АНКЕТА ЗА ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ