Анкета за тормоза!

Spread the love

Уважаеми ученици,
В ПГРЕ „Г. С. Раковски” по инициатива на Училищния координационен съвет за противодействие на тормоза  се провежда анонимно онлайн изследване на вашето мнение по въпроси, свързани със сигурността  и безопасността ви в училище, както и за вида и разпространението на някои негативни прояви сред учениците: конфликти, насилие, тормоз, злоупотреба с психоактивни вещества и др.
Анкетата съдържа 30 въпроса и се попълва за около 10-15 минути. Въпросниците ще бъдат активни от 08.00 часа на 06.11.2018 г. до 12.00 часа на 08.11.2018 г. Препоръчително е да се попълнят на 06.11.2018 г. в часа на класа , като това може да се осъществи и чрез смартфон. Линковете са посочени по-долу, като за всеки випуск в гимназията има отделен линк. Използвайте линка за класа, в който сте през 2018-2019 година. Ако нямате интернет на телефона си, моля попълнете анкетата вкъщи от компютъра (като спазвате определния срок) или помолете учителите по информационни технологии да ви предоставят достъп до компютър, за да го направите.
Разчитаме на вашето искрено мнение и съдействие и ви благодарим.
Линкове:
Анкета 8 клас
Анкета 9 клас
Анкета 10 клас
Анкета за 11 клас
Анкета за 12 клас