Р А Б О Т Н О В Р Е М Е на комисията за записване на ученици в VIII клас в ПГРЕ „Г.С.Раковски“ след втори етап на класиране

Spread the love

[embeddoc url=“https://gre-rakovski.com/wp-content/uploads/2018/07/време-прием-2-класиране.pdf“ download=“all“ text=“Download“]