Р А Б О Т Н О В Р Е М Е на комисията за записване на ученици в VIII клас в ПГРЕ „Г.С.Раковски“ след първи етап на класиране или прием на заявления за участие във втори етап на класиране

Spread the love

[embeddoc url=“https://gre-rakovski.com/wp-content/uploads/2018/06/време-прием.docx“ download=“all“ viewer=“microsoft“ text=“Download“]