Мобилност в Leeds Beckett University

Spread the love

От 26 февруари до 2 март 2018 г. се проведе третата мобилност по проекта PEAK (Насърчаване на европейската идентичност и развитие на ключови компетентности).

Благодарение на проект PEAK, финансиран от Европейския съюз в рамките на Еразъм плюс проекти – KA2, около 40 преподаватели и учители от различни европейски страни се събраха в Лийдс Бекет University за да споделят образователни и учебни практики за подобряване на уменията по „Европейско гражданство“ на своите студенти и ученици чрез ИТ инструменти.

Пътуването започна преди повече от две години с първата мобилност в Кордоба (Андалусия) и продължи с втората учителска среща в Бургас (България). Както и двете предишни мобилности, това също беше възможност участниците да се обучават, сравняват и допринасят за реализацията на интелектуалните продукти, предвидени в проекта. По-специално тази мобилност беше посветена на:

  • задълбочаването на компетентностите относно обърнатата класна стая, методологически подход, който замества традиционния подход, за да включи в активно обучение повече студенти
  • използването на платформата за дизайн на обучение като средство за създаване на единици и образователни сценарии
  • изготвянето на интердисциплинарни образователни и образователни сценарии за културата, историята и европейското гражданство, които ще допълнят един от интелектуалните резултати на проекта

Тази мобилност също ни позволи да опознаем културата и околността. Освен града и университета в Лийдс цялата група посети красивият град Йорк с богато историческо минало.

Многобройните партньори по проекта скоро ще се срещнат в Торино за най-новата мобилност и последното събитие по проекта.

За повече подробности за проекта: https://www.erasmuspeak.com/