Резултати от училищния кръг на състезание Лонгман

Spread the love

Резултатите на всички участници в националния кръг на състезание Лонгман са качени на уебсайта на гимназията, както и на информационното табло на партера.
Всички ученици, които са допуснати до национален кръг могат да се регистрират за участие при учителите си по английски език до вторник, 6 март 2018 г. Таксата за участие е 9 лв.
Националният кръг на състезанието ще се проведе в сградата
на ПГРЕ „Г. С. Раковски” на 17 март 2018 г.
МО по английски език