Важно!!!

Spread the love

Уважаеми учители и ученици,

учебните занятия ще бъдат възстановени на 07.02.2018г. първа смяна от 7:30 ч. с програмата за първи учебен срок.

Вторият учебен срок ще започне на 12.02.2018г. /понеделник/ с програма за втори учебен срок.