Проект PEAK – урок по информатика с употреба на QUIZ

Spread the love
Методическа разработка на урок по информатика
Необходими технически и технологични средства: Компютърна зала с компютърни работни места за всеки ученик; телефони, таблети или лаптопи, Интернет в класна стая.
Към това платно на Sway