Безплатно обучение за професията „Приложен програмист“ на ученици от 10 клас

Spread the love

Предоставяме на Вашето внимание информация за обучение за професията „Приложен програмист“ на ученици от 10 клас по Национална програма „Обучение за ИТ кариера“.
С решение № 525/15.09.2017 г. на МС и заповед №РД09-5291/27.09.2017 г. на Министъра на образованието и науката ПГЕЕ “Константин Фотинов”, гр. Бургас е определено за училищен център за югоизточна България.
Срокът за регистрация е 10.11.2017 г. на
линк https://goo.gl/forms/PEuTGs4SXMvMiDdu1

Входящ тест ще се проведе на 11 – 12.11. 2017 г. за сформиране на групите. Системата ще е отворена за 48 часа, а тестът трябва да се направи в рамките на 1 час.

Повече информация може да намерите на сайта на МОН на следния линк:
http://www.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=2779