На вниманието на родителите на ученици, записани в 8 клас

Spread the love
  1. Родителските срещи преди началото на учебната година ще се проведат на 07.09.2017 г. по следния график:

В 17.30 часа  – В залата за тържества /на партерния етаж/ ще се проведе среща на Директора на Гимназията с родителите на  паралелки с усилено изучаване на френски език.

В 18.00 часа – В същата зала Директорката  ще се срещне с родителите на ученици  от паралелките с усилено изучаване на испански език.

В 18.30 часа – в стая 202 на втория етаж ще се проведе срещата на класа с интензивно изучаване на италиански език.

Уважаеми родители, тъй като залата, в която Директорката се среща с вас не позволява събиране на повече от 90 човека, ви молим  да присъства  по един родител от семейство.

След общата среща на класовете, родителите ще се срещнат с класните ръководители и преподавателите по БЕЛ, математика и английски език, които ще дадат подробна информация за началото на учебната година за осмокласниците – учебници, учебни помагала, учебно време, занимални и всичко, което се отнася до учебния процес в осми клас.

  1. Разпределение на учениците от VIII кл в ПГРЕ „Г.С.Раковски” за учебната 2017/2018 уч.год.

Френски език – 8а, 8б, 8в,

Испански език – 8 г, 8д, 8е,

Италиански език – 8 ж