Успешно приключиха дейностите по проект Еразъм+ на тема „Връзката между поколенията – гарант за по-добра успеваемост“