Важно за новоприетите ученици в 8 клас!

Spread the love

[embeddoc url=“https://gre-rakovski.com/wp-content/uploads/2017/06/време-прием.pdf“ download=“all“ text=“Download“]

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ

НА ПРИЕТИТЕ В VIII КЛАС УЧЕНИЦИ

ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

  1. Свидетелство за основно образование – ОРИГИНАЛ.
  2. Служебна бележка с резултатите от изпитите /може и копие/.

Документи, които се получават от комисията за записване:

  • Заявление за записване
  • Декларация от родител
  • Заявление за изучаване на английски език в VIII клас.