Състезание по творческо писане на английски език

Spread the love

Състезанието по творческо писане на английски език ще се проведе във вторник, 14 февруари 2017 г. от 17:00 часа. Състезанието е с продължителност един астрономически час и ще се проведе в следните стаи:

8 клас – стая  316

9 клас – стая 323

10 клас – стая 103

11 клас – стая 315

12 клас – стая 316

Всички записани ученици да се явят в съответните стаи в 16:50 часа за инструктаж и да носят син/ черен химикал. Списъци с разпределението на участниците по стаи ще има на таблото на партера и пред всяка стая. Отсъствията ще бъдат извинени от класните ръководители.

Желаем успех на всички!

От ръководството и МО по английски език