Покана за среща за избор на Обществен съвет!

Spread the love

Директорът на ПГРЕ „Г. С. Раковски“ отправя покана към представителите на родителските тройки, училищното настоятелство и родителите за среща на 07.12.2016г. от 18:00 часа в Залата за тържества. Срещата се организира за избор на Обществен съв към ПГРЕ.

Очакваме вашето присъствие!