АНКЕТА ЗА ТОРМОЗА

Spread the love

Уважаеми ученици, всяка година ние учителите и служителите в ПГРЕ правим всичко възможно, за да няма тормоз на ученици в училище. За по-голяма яснота по въпроса моля попълнете анкетата. Прочетете внимателно всеки въпрос и отбележете верния според вас отговор.

https://goo.gl/forms/4IQbUwquvxSlIrSE3

Тук няма правилни и неправилни отговори. От значение е само личното ви мнение и то е важно за нас. Изследването е напълно анонимно.

Благодарим ви за участието!