Нов проект по програма Еразъм+

Spread the love

През учебната 2016 – 2017 година нашето училище започва работа по европейски образователен проект на тема:

Health, Earth, Agriculture, Recipes, and Technology at Heart

%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%beОсновната цел на нашия проект е да повиши информираността и да насърчи и осъзнатата необходимост от  по-устойчиво използване на почвите. Така ще помогнем на бъдещите поколения да се отнасят към този ценен източник с внимание и уважение. Според статистика на ООН,  805 милиона души в света страдат от глад и недохранване. За да реализираме поставените цели, ще се срещнем с професионалистите в областта на органичното фермерство, които ще запознаят участниците в проекта със спецификата на тази дейност. С помощта на тяхното експертно мнение и под вещото им ръководство ще обсъждаме различни въпроси и ще направим опит да отгледаме собствени култури.

От една страна, европейското селско стопанство достига до критичен момент в своята история – сред малкото все още работещи в аграрната област има чувствително застаряване.

От друга страна, младите хора също са изправени пред криза поради огромния брой безработни. Връзката между тези двете тенденции изглежда  неизбежна и стратегически оправдана. Нашият проект има за цел да помогне за преодоляването на тази пропаст като  хвърли светлина върху обработването на земята и по този начин насърчи младото поколение да разшири своите възгледи и  вземе под внимание аграрното производство , когато търси професионална реализация.

В допълнение, този проект има амбицията да въоръжи участниците с необходимите инструменти, за да бъдат в състояние да пазаруват разумно, като по този начин се превърнат в съзнателни и отговорни потребители. Всички заинтересовани страни, ще се научат да правят мъдър избор при покупката на определени продукти като четат етикетите и се информират за продуктите, които използват. Ще осъзнаем как това, което консумираме оказва влияние върху околната среда и нашето здраве.

Така логично ще достигнем и до втората важна тема – здравословен начин на живот. Стремежът ни е акцентите, които ще поставим върху физическата активност и добре балансираното хранене, да намалят рисковете от затлъстяване и други хранителни разстройства като анорексия и булимия.

За да постигнем максимален ефект,  в проекта са предвидени разнообразни дейности, които се различават по своя характер. Те включват готвене, рисуване, фотография, земеделие, описания,  устни и дигитални презентации, дебати между участниците. Целта ни е те  да достигнат до около 1600 участници с различни академични и творчески способности, възраст и националност. Като резултат от тези различни подходи  очакваме промяна в начина, по който по-младото поколение възприема земята и се учи как най-правилно да я използва.

В допълнение младежите ще станат отговорни потребители и по-добре ще владеят умението да водят здравословен начин на живот. Работен език на проекта е английски. Успоредно с него ще си служим с френски и италиански. Всички дейности ще бъдат документирани и качени на Facebook страницата на проекта, за да се улесни разпространението.

Предоставяме на вашето внимание и логото на проекта /горе в ляво/ и Ви каним да измислите кратък и оригинален слоган на английски език, за да се включим в конкурса организиран от координатора.

Очакваме вашите предложения до 25.10.2016 на адрес:

grerakovskibs1@gmail.com

Критерии за подбор на участниците в мобилностите по проект HEARTH

Срок и място за подаване на документите: 30.10.2016 – Френски център

%d0%ba%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b8-001