Програма Еразъм+ Дейности за обучение, преподаване и учене по проект “ Връзката между поколенята – гарант за по-добра успеваемост“

плакат
Плакат Еразъм+
покана
Покана Еразъм+