Родителски срещи за новоприетите в 8 клас!!!

Spread the love

Роодителските срещи за новоприетите осмокласници ще се проведат в залата за тържества при следния график:

На 07.09.2016г. от 18:00 часа за всички френски паралелки – 8а, 8б, 8в

На 08.09.2016г. от 18:00 часа всички испански и италианска паралелки – 8г, 8д, 8е, 8ж

от Ръководството