Раздаване на дипломи за средно образование!

Spread the love

Уведомяваме всички ученици от 12 клас, че дипломите за завършено средно образование ще се раздават тържествено на 17.06.2016г. /петък/ от 11:30 часа в Бургаски свободен университет на втория етаж. Дипломите се получават лично или от упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно. Всички ученици, които не могат да присъстват на официалната церемония, могат да си вземат дипломите от ъгловата канцелария в рамките на работното време.

от Ръководството