Запознаване с писмените работи от ДЗИ

Spread the love

От  08.06.2016 г. до 10.06.2016 г. включително   всеки зрелостник може да се запознае с изпитната си работа, в хранилището по биология  на ГРЕ „Г.С.Раковски”,  на II ет., след подадено писмено заявление до председателя на училищната зрелостна комисия.

График за запознаване с писмените работи от зрелостниците:

 08.06.2016 г. – от 9 ч. до 13 ч.

Отговорници: Наска Железчева, Елена Маркова

 09.06.2016 г. – от 9 ч. до 13 ч.

Отговорници:  Ана Петрова, Таня Златанова

10.06.2016 г. – от 9 ч. до 13 ч.

Отговорници:  Галя Зафирова, Таня Златанова