Съобщение!

Spread the love

Уважаеми колеги и ученици,

Съобщаваме ви, че утре – 19 април час на класа няма да има.

Тържествен час посветен на патрона на училището ще се проведе на 20 април /сряда/ от 9.45 ч. до 10.30 ч.

Програмата за празника на училището е изложена в учителската стая  и в сайта на училището.

Моля, класните ръководители да запознаят класовете с нея.

Утре, 19 април учебните часове ще се проведат по следния график:

1 час – 7.30 –   8.10

2 час – 8.15 –   8.55

15 мин. междучасие

3 час – 9.10 –   9.50

4 час – 9.55 –   10.35

5 час – 10.40 – 11.20

10 мин. междучасие

6 час – 11.30 –   12.10

Промяната се налага заради посещение на Н.Пр. Посланика на Франция в нашето училище.

Моля, всички ученици да бъдат внимателни през междучасията, между 4-ия и 5-ия час да избягват струпване пред входа на гимназията с цигари и кафе.

От Ръководството