Резултати от третото национално състезание по английски език

Spread the love

Longman Competition – училищен кръг

Резултати от 1 кръг и финалисти

Поздравяваме участниците в състезанието за достойното им представяне!

Резултатите си можете да намерите както на уебсайта на гимназията, така и на информационните табла на партера и до стая 103.

Финалистите за националния кръг, който ще се проведе на 26 март 2016 г. в сградата на ГРЕ „Г. С. Раковски” от 15 ч., могат да се регистрират за участие до 10 март при учителите си по английски език или в стая 103 при г-жа Нина Патерсън. Таксата за участие е 9 лева.

Всички участници ще получат сертификат за участие през месец март. Организаторите ни уведомиха, че и тази година ще има отстъпка от цената, ако някои участници решат да се регистрират за изпитите Pearson Test of English. Напомняме на всички, че форматът на изпитите е същият като на състезанието и резултатите дават реална представа за нивото на владеене на езика.

Желаем успех на финалистите и на следващия кръг!

МО по английски език