На вниманието на записаните в 8-ми клас ученици

Spread the love

1. Списъци на учениците от 8-ми клас по класове:

8 а – френски език   8 б – френски език   8 в – френски език

8 г – испански език   8 д – испански език   8 е – испански език

8 ж – италиански език

 

Със заповед на директора от 01.09.2015 са определени следните класни ръководители:

8 а – Пепа Якимова, преп. по френски език

8 б – Теодора Запрянова, преп. по френски език

8 в – Даниела Терзиева, преп. по френски език

8 г – Милена Вълчева, преп. по испански език

8 д – Десислава Бинкова, преп. по испански език

8 е – Милена  Мутафчиева, преп. по испански език

8 ж – Елисавета Стайкова, преп. по италиански език

Определени са следните класни стаи:

8 а – 312 ст., 8 б – 310 ст., 8 в – 308 ст., 8 г – 306 ст., 8 д – 304 ст., 8 е – 302 ст., 8 ж – 301 ст.

2. Родителските срещи ще се проведат  по следния график:

На 10.09.2015 /четвъртък/

8 а, 8 б, 8 в, с усилено изучаване на френски език – 17.30 в залата за тържества на партерния етаж.

на 14.09.2015 /понеделник/

8 г, 8 д, 8 е, с усилено изучаване на испански език – 17.30 в залата за тържества на партерния етаж

на 14.09.2015 /понеделник/

8 ж клас, с усилено изучаване на италиански език – 17.30 в ст. 202 – италиански център

Родителските срещи на класовете с преподаване на испански и италиански език ще се проведат непосредствено преди началото на учебната година поради служебно отсъствие на преподавателите по първи чужд език.

3. Списъци с учебниците по общообразователните дисциплини са публикувани в сайта на училището.

4. Информация относно учебниците по първи чужд език и по английски ще бъде предоставена на родителската среща; учебниците ще бъдат доставени в училище след 15.09

5. На тел. 056 81 16 31, 056 81 01 12, както и на електронен адрес gre_rakovski_bs@abv.bg можете да получите всякаква допълнителна информация относно началото на учебната година за 8-ми клас.