Свободно място в 8 клас – профил – Испански език

Spread the love

На основание чл.147, ал.1, т.1 и чл.51, ал.3 от ППЗНП

 ОБЯВЯВАМ

Свободно място за учебната 2015/2016 година, както следва:

 Профил – Испански език:

  • Едно свободно място за ученик в 8 клас

Необходими документи:

  1. Заявление.
  2. Служебна бележка с оценките за успешно положени изпити по Български език и литература и Математика след 7 клас.
  3. Оригинал на Удостоверение за завършен 7 клас.

Документи се приемат в канцеларията на гимназията от 31.08.2015 г. до 02.09.2015 г. вкл. от 8,00 до 15,00 часа.

Обявяване на резултатите и записване на класирания ученик – на 03.09.2015 г.

РАДОСТИНА ГЕОРГИЕВА

Директор на ГРЕ „Г.С.Раковски”