Свободно място в 8 клас!

Spread the love

ГРЕ „Г.С.Раковски“ обявява 1 свободно място в 8 клас профил испански език.

Срок за приемане на документи – 27.07.2015г. понеделник до 15.30 часа в помощник – дирекцията на гимназията.

Необходими документи:

1. Оригинал на удостоверението за завършен 7 клас

2. Служебна бележка за успешно положени изпити след 7 клас.

Приетият ученик ще бъде уведомен същия ден лично.

от Ръководството